ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก Thailand Eastern Regional Border Trade Fair ๒๐๒๑ ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดตราด
จังหวัด
ตราด
เลขที่โครงการ
64077433761
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2564
งบประมาณ
2,481,950 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th