ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมซีฟู้ดภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
เลขที่โครงการ
64077312471
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2564
งบประมาณ
3,015,100 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th