ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale,Korat 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา
เลขที่โครงการ
64077289377
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2564
งบประมาณ
4,620,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th