ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
64077275296
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2564
งบประมาณ
2,900,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th