ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัด
ปทุมธานี
เลขที่โครงการ
62127014383
วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2563
งบประมาณ
6,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th