ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง/จำหน่ายสินค้า โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด
สมุทรสาคร
เลขที่โครงการ
62127449659
วันที่ประกาศ
16 ม.ค. 2563
งบประมาณ
2,235,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th