ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

นิทรรศการ สุนทรียะปฏิวัติ Aesthetic Revolt โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) (4 - 30 ม.ค. 2563) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

นิทรรศการ สุนทรียะปฏิวัติ Aesthetic Revolt โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)

  • 4 - 30 ม.ค. 2563 2020-01-04 2020-01-30 Asia/Bangkok นิทรรศการ สุนทรียะปฏิวัติ Aesthetic Revolt โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) https://www.allthaievent.com/event/26950/ นิทรรศการ สุนทรียะปฏิวัติ Aesthetic Revolt โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) นิทรรศการ สุนทรียะปฏิวัติ Aesthetic Revoltโดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 30 มกราคม 2563พิธีเ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

นิทรรศการ สุนทรียะปฏิวัติ Aesthetic Revolt โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
นิทรรศการ สุนทรียะปฏิวัติ Aesthetic Revolt
โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 30 มกราคม 2563
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 6 โมงเย็น
ณ พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


คำถามมากมายที่เป็นดั่งเสียงกระซิบก้องทุกขณะ"ศิลปะคืออะไร,ความจริงแท้ของสิ่งที่ตนทำคืออะไร,ศิลปะยกระดับจิตใจจริงหรือ,คุณค่าของสิ่งต่างๆคืออะไร,ศิลปะและสุนทรียภาพคือสิ่งเดียวกันหรือไม่,ความมีชีวิตและชีวิตคืออะไร ,โลกนี้คืออะไร ฯลฯ สิ่งที่นักคิดเฝ้าขบหาคำตอบ จุดเริ่มต้นเท่าที่พอค้นพบคือรอยรูปเรื่องราวแห่งชีวิตที่ฝากไว้บนผนังถ้ำ เหตุใดบรรพชนแรกเริ่มจึงลุกขึ้นมาวาดรูป รูปนั้นจำเป็นอย่างไร โลกในสายตาของเขาเป็นอย่างไร บนโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวนักวาดพยายามหยุดเวลา ทำให้มองคล้ายเวทมนต์ฤทธิ์ของมนุษย์ที่เริ่มท้าทายธรรมชาติ เป็นจุดก่อร่างอาณาจักรแห่งความคิดคำนึง จำลองสมมุติ อุปโลกน์ และหยิบจับถักทอให้เป็นรูปธรรม จวบจนลำดับเหตุการณ์แห่งเวลาเดินล่วงจนปัจจุบัน จิตใจปรารถนาของเราถูกตกแต่งประดับประดาเสียเต็มยศ จนแทบมองไม่เห็นหรือหลงลืมรูปร่างตนเอง และกฎเกณฑ์อันจริงแท้ ที่ไม่เคยผันแปรตามกาลสมัย หรือรสนิยมของแฟชั่น เรายังใช้รอยยิ้มเดียวกับมนุษย์ปักกิ่ง เรายังใช้เสียงหัวเราะเดียวกับทาสแห่งลุ่มน้ำไนล์ เรายังใช้อากาศเดียวกับ จูเลียส ซีซาร์ และเรายังคงใช้หยาดน้ำตาเดียวกันทั้งโลก ผมได้รับอนุสัยดึกดำบรรพ์ของนักหยุดเวลายุคหิน จึงมีสัญชาตญาณชอบวาดรูป และปรารถนาใช้การวาดเพื่อเข้าใจการวาดและสิ่งต่าง ๆ ผมเชื่อว่าการปฏิบัติซึ่งการงานอันแท้จะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจรู้จักในสิ่งที่ทำอย่างแท้จริง เมื่อรู้จักจริง ใจจะเกิดการปฏิวัติโค่นล้มความเชื่อเดิมที่ถูกครอบหรือที่หลงสมมุติขึ้นเอง สุนทรียภาพเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของมนุษย์ น่าเสียใจนักที่สัตว์ไม่อาจครอบครองสุนทรียภาพนี้ได้ แต่ก็ยังไม่น่าเสียใจเท่ากับผู้ร่วมเผ่าพันธุ์ของเรากลับถูกยื้อแย่งพรากสุนทรียภาพอันเป็นสมบัติของเขาไปหรือถึงแม้จะครอบครองอยู่กลับถูกล่อลวงว่าสิ่งที่ครอบครองอยู่นั้นมิใช่สุนทรียภาพ ดังนั้นเราควรปฏิวัติเพื่อนำสุนทรียภาพคืนสู่ทุกคน ให้เป็นกลิ่นหอมชื่นในประวัติศาสตร์ชีวิต และร่วมหว่านโปรยเกสรความงามลงบนแผ่นดิน เพื่อให้งอกเงยแก่อนาคต เฉกเช่นบรรพชนได้ทำมา ถึงแม้จะยังไม่เห็นดอกบานสะพรั่ง แต่เราเพียรพรวนปัจจุบันให้พร้อม ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้กินผลนั้นแต่ก็สุขใจที่หว่านปลูกคติของการงาน "ถ้าคุณเห็นความงามในสิ่งใด คุณจะไม่พรากทำลายสิ่งนั้น"
นี่คือความเข้าใจที่ผมได้จากการทำงาน สุนทรียภาพนั้นเกิดขึ้นในใจคน

ทุกสิ่งที่เราได้รับสัมผัสเปรียบดั่งตัวโน้ตที่ไร้เสียง ซึ่งจะก่อเกิดดนตรีต่อเมื่อเราบรรเลงโน้ตนั้น ผมผู้มีหน้าที่รวบรวมเกสรสุนทรียะ และหว่านโปรยลงบนสนามภาพ ให้เรื่องราวความรู้สึกก่อเกิดเติบโตอย่างธรรมชาติ สิ่งปรากฏภายนอกนั้นเป็นสิ่งกระตุ้นนำให้เกิดปรากฎการณ์ภายใน เหมือนดั่งอาหารที่เป็นบ่อเกิดคุณค่า ซึ่งคุณค่านั้นจะเกิดต่อเมื่อเรากินและย่อยดูดซับค่านั้นเข้าภายในร่างกาย เราจะมอบค่านั้นแด่ผู้อื่นได้เมื่อเรารู้จักอย่างแท้จริง เฉกเช่นบรรพชนที่มอบคุณค่าแห่งสุนทรียะเป็นมรดกแด่แผ่นดิน น้ำใจของคนโบราณนั้นสร้างปัจจุบันสมัย วิธีการวาดผมดั่งเช่นเมล็ดพันธุ์ที่พัดปลิวไปตามชะตานำทางด้วยเจตจำนงอิสระ เมื่อตะกอนความรู้สึกความทรงจำถูกกวนฟุ้งขึ้นก่อการร้อยเรียงเป็นปรากฏการณ์รูป ผมในฐานะคนวาดรูปขอใช้การวาดรูปเพื่อเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต สุนทรียะแห่งศิลปะและปรากฏการณ์ทางความรู้สึกเพื่อมอบคุณค่านั้นเป็นบรรณาการแด่แผ่นดิน ผลงานจะผันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ซึ่งเดินไปพร้อมกับประสบการณ์และชีวิตโดยไม่ยึดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นผลงานจึงเป็นตัวสะท้อนถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตในขณะที่ สร้างผลงานนั้น ๆ ขึ้นมา แสดงออกถึงปรากฏการณ์แห่งความรู้สึกของตนเอง ที่เกิดจากการรับรู้สิ่งต่าง ๆรอบตัวในชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผสมผสานจินตนาการผูกโยงเรื่องราว บันทึกเป็นร่องรอยของเหตุการณ์ปัจจุบัน บรรจุรวมสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในใจขณะสร้างผลงานโดยไม่มีการกำหนดรูปแบบล่วงหน้า วัตถุในผลงานมุ่งสะท้อนเรื่องราวในสังคมและค่านิยมในเรื่องคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและมาตรฐานของสังคม โดยนำมาเรียงร้อยในองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเรื่องราวใหม่ เปรียบเหมือนภาพบันทึกประวัติศาสตร์ของปัจจุบันขณะ ผมมีความมุ่งหมายในการค้นหาคุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่าง ๆเกี่ยวกับศิลปิน

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ จบการศึกษาจาก คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณ์การจัดแสดงผลงานมาแล้วมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่าหนึ่งร้อยครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน วีรพงษ์ยังได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 รางวัลเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 รางวัลเกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ,53,55 รางวัล Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, ประเทศสเปน นอกจากนี้ยังเคยร่วมแสดงผลงานศิลปะในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น โรมาเนีย อิตาลี โปแลนด์ กรีซ เยอรมนี ฝรั่งเศส มาเลเซีย อียิปต์ สหรัฐอเมริกา สเปน สิงคโปร์เบลเยียม ตุรกี ไต้หวัน บัลแกเรีย ลาว เวียดนาม สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย เป็นต้น มีผลงานแสดงเดี่ยวอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง เช่น นิทรรศการ เกียรติจิตรกร Painter Prestige หอศิลปแห่งชาติ /2559 ,นิทรรศการ พงศาวดาร Chronicle หอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ SAC /2560 ,นิทรรศการ Anthology สรรนิพนธ์ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด /2562 ,นิทรรศการ Treasury of Time คลังแห่งเวลา โรงแรมโรสวู๊ด กรุงเทพฯ /2562 ,นิทรรศการ The Tales of History /Ayino x Gypzy มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่24 อิมแพ๊ค เมืองทองธานี /2562 ,นิทรรศการสุนทรียะปฏิวัติ Aesthetic Revolt พีเพิ่ลส์แกลลอรี่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร /2563


--------------------------------------------------------------------

Aesthetic Revolt
art exhibition by Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino)
4 – 30 january 2020
Opening ceremony 10 January 2020, 6 pm.
At People\\'s Gallery ,2 floor Bangkok Art and Culture Centre (BACC)


Verapong Sritrakulkitjakarn, Painter has brought important new works That represents the unwavering commitment. exhibition Aesthetic Revolt is a solo exhibition of oil paintings, which the artist humbly compared them of the world history. The exhibition consists of paintings that were painted in swift strokes, expressively represent what the artist felt at the time of conception. Verapong works are characteristic for his powerful concepts and highly skilled craftsmanship without having to draft nor sketch beforehand. In this exhibition, the artist will exhibit his full potential. Every inch of a work is a memory record by the artist of different eras that are strung together through his memories. All forms, lines and colours together bring back numerous characters in history and modern era to lives. 
While Standing in front of the painting, it seems to resonate the greatness of mankind and make you feel like you are a part of it. Encapsulate a period of time in the diverse histories of mankind, weave and project them with oil paint onto canvas in order to reflect our existence and values of the human\\'s diversity and everything in the world.

The artworks by Verapong are freshly new thanks for an immediate creation of his work. He also combine his talent and experience as his inspirations and add them on canvas to show the concept of \\'Time is impermanent\\' and \\'Everything in our high speed life, both object and incident, just swiftly come and go.\\' As a result, the symbol on the canvas represents the various of emotions and the truth at the time it was created which perfectly match with the updraft technique. This procedure will express the true perspective of emotions and time. The completion of thought from the history is the fuel for his artworks. Besides, the perfect contrast of color technique clearly explains the symbol along with keeping the unique of the systematic thought and skill also. Therefore, Verapong\\'s artworks are composed of the form, emotion and color which are perfectly combined together into a story. However, the meaning of his artworks is depended on the individual imagination, experience and memory of the audience.About artist
Verapong Sritrakulkitjakarn graduated at Silpakorn University receive 1st Prize Gold Medal, Graphic Art 51st National Exhibition of Art Bangkok ,2nd Prize Silver Medal, Graphic Art ,54th National Exhibition of Art ,3rd Prize Bronze Medal, Graphic Art 52nd, 53rd,55thNational Exhibition of Art and Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain has had experience in exhibiting in local and international venues over hundred times from 2002 until present. Aside from winning a national prize and showing his works in Thailand, Verapong has shown his works in many countries such as Korea, Japan, Romania, Italy, Poland, Greece, Germany, France, Malaysia, Egypt, USA, Spain, Singapore, Belgium, Portugal, Turkey, Taiwan, Bulgaria, Laos, Vietnam, Czech Republic and Macedonia. solo exhibition Painter Prestige, National gallery Bangkok / 2016, Chronicle, SAC Gallery Bangkok/2017, Anthology, Centara grand at Central world Bangkok /2019, Treasury of Time at Rosewood Bangkok /2019, The Tales of History at Impact challenger Bangkok /2019วันที่ : 4 - 30 มกราคม 2563
สถานที่ : พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Verapong Sritrakulkitjakarn : Ayino
Facebook : Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา   ชุมชนคนอีเว้นท์

อสังหาฯ น่าสนใจ
แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
บีบีซีไทย
พสกนิกรที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ได้พร้อมใจกันเปล่งเสียง “ในหลวงสู้ ๆ” แทน “ทรงพระเจริญ” เป็นบางช่วง.
pptvhd36.com
รายชื่อ 11 ตัวจริง พรีเมียร์ลีก แมนฯยู พบ เชลซี.
ผู้จัดการออนไลน์
ทำเอาแฟนๆ รวมถึงเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ หลังนักร้องสาว ใบเตย อาร์สยาม หรือ ใบเตย สุธีวัน กุญชร ออกมาโพสต์ภาพหวานฉ่ำควงสามี ดีเจแมน ...
Sanook
การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเจ นัดแรก ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ทีมดังของอังกฤษ.
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook