ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

เปิดรับสมัคร "เลอแปง ROV ESPORTS 2019" (20 ก.ย. - 6 ต.ค. 2562) http://bit.ly/2mqsqZ0

เปิดรับสมัคร "เลอแปง ROV ESPORTS 2019"

 • 20 ก.ย. - 6 ต.ค. 2562 2019-09-20 2019-10-06 Asia/Bangkok เปิดรับสมัคร "เลอแปง ROV ESPORTS 2019" https://www.allthaievent.com/event/26761/ เลอแปง ROV ESPORTS 2019 กติกาการรับสมัคร ซื้อสินค้าเลอแปงชนิดใดก็ได้ จำนวน 40 ชิ้นต่อทีม ภายใน 1 ใบเสร็จ จาก 7-ELEVEN ถ่ายรูปใบเสร็จที่ซื้อสินค้า พร้อมแจ้งหมายเลขใบเสร็จที่ขึ้นต้นด้วย R# จำนวน 10 หล http://bit.ly/2mqsqZ0
 • http://bit.ly/2mqsqZ0

เลอแปง ROV ESPORTS 2019


กติกาการรับสมัคร

 1. ซื้อสินค้าเลอแปงชนิดใดก็ได้ จำนวน 40 ชิ้นต่อทีม ภายใน 1 ใบเสร็จ จาก 7-ELEVEN
 2. ถ่ายรูปใบเสร็จที่ซื้อสินค้า พร้อมแจ้งหมายเลขใบเสร็จที่ขึ้นต้นด้วย R# จำนวน 10 หลัก (ตัวอย่างเช่น R#0000123456)
 3. สมาชิกทีมทุกคนต้องแชร์โพส. http://bit.ly/2msFVrf
 4. เมื่อแชร์เสร็จแล้วให้ส่งภาพหลักฐานในช่อง "ภาพหลักฐานการแชร์" ที่อยุ่ในข้นตอนการสมัครกติกาการรับสมัครและระยะเวลาในการเปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานออฟไลน์ได้
 3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องรวบรวมสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขันหลักเป็นจำนวน 5 คน และสามารถมีตัวสำรองได้ 1 คนเท่านั้น
 4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่อย่างน้อย 10 ตัว สำหรับการเข้าแข่งขันใน “Tournament Mode”
 5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการลงสมัครแข่งขัน
 6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมที่เข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครนี้ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทันที
 8. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวน และรายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 9. ในกรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันทีมใดมีสปอนเซอร์ (Sponsor) ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลของสปอนเซอร์ดังกล่าวให้ทางทีมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสปอนเซอร์ดังกล่าวจะต้องไม่ประกอบธุรกิจอันเป็นการขัดต่อธุรกิจของ เลอแปง และให้รวมถึงธุรกิจของบริษัทในเครือของ เลอแปง รวมถึงต้องไม่เป็นธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับสินค้าบริการที่ไม่เหมาะสม เช่น ยาเสพติด สินค้าที่ผิดกฎหมาย สื่อลามก อนาจาร และอื่นใดอันเป็นการผิดกฎหมายศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น
 10. ห้ามมิให้เพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากการลงทะเบียนรับสมัครเสร็จสิ้น


** ทีมงานจะประกาศสายการแข่งขันผ่านทาง. Facebook เพจเลอแปง ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็อร่อย , ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายละเอีดดการแข่งขัน ทีมงานจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบผ่านทาง Facebook เพจเลอ
แปง ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็อร่อย


กติกาการแข่งขันทั่วไป

 1. การแข่งขันในทุกรอบ ต้องสร้างห้องแข่งขันในโหมด Tournament Mode เท่านั้น
 2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ประกอบไปด้วยรอบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเลือกเล่นฮีโร่และสกินที่ไม่มีปัญหาในขณะนั้นเท่านั้น ห้ามมิให้เลือกฮีโร่ และสกินที่มีปัญญา บัค หรือการอื่นใด อันทำให้เกิดปัญหาในระบบทุกกรณี
  กฎกติกาการแข่งขันรอบออนไลน์กติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขันในรอบออนไลน์

 • การแข่งขันให้เริ่ม ณ เวลา 19:00 น. และ 21.00 น ของวันที่มีการแข่งขัน ตามเวลาที่ทีมลงทะเบียนไว้
 • เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนัดแข่งขัน หากเริ่มการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที
 • ฝ่ายที่ล่าช้าจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที
  ในการแข่งขันคัดเลือกรอบออนไลน์จะใช้รูปแบบชนะ 1 เกม (Best of 1) ด้วยระบบ Normal Ban Pick โดยที่
  ก. ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ชนะต้องทำการส่งรูปสรุปผลการแข่งขันตามจำนวนที่ทำการแข่งทั้งหมด ก่อน 23.59 น ของวันแข่งขัน**
  ข. ทีมที่อยู่ทางด้านบนของสายการแข่งขันจะได้อยู่ฝ่ายสีน้ำเงินในเกมแรก และในเกมถัดไปผู้ที่แพ้ในเกมก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ในการเลือกฝั่ง
 • ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายต้องนัดการแข่งขันหมายเลขห้องให้เรียบร้อย ก่อน 18.30 น. ของวันที่มีการแข่งขัน
 • โดยตอ้ งทำการนัดเวลา และสง่ ผลการแข่งขันผ่าน Discord โดยทีมงานจะสร้างห้องหมายเลขแต่ละคู่ไว้
 • ทุกทีมจะทราบหมายเลขตามที่ประกาศบน Facebook เพจเลอแปง :
  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายสีน้ำเงิน และฝ่ายสีแดง โดยที่
  ก. ฝ่ายสีน้ำเงิน : ฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์ในการสร้างห้องแข่งขัน และอยู่ฝั่งทางซ้ายของเกมเมื่อเข้าห้อง “Tournament Mode”
  ข. ฝ่ายสีแดง : ฝ่ายที่จะต้องเข้าไปค้นหาห้องที่ระบุไว้แข่งขัน และอยู่ฝั่งทางขวาในเกมเมื่อเข้าห้อง “Tournament Mode”ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขันในรอบออนไลน์ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวแพ้จากการแข่งขันทันที


รางวัล
รางวัล : ผู้ชนะคะแนนรวมอันดับที่หนึ่ง 30,000 บาท
รางวัล : ผู้ชนะคะแนนรวมอันดับที่สอง 20,000 บาท
รางวัล : ผู้ชนะคะแนนรวมอันดับที่สาม 10,000 บาท
รางวัล : ผู้ชนะรอบ Show Match 10,000 บาท
รางวัล : ผู้ชนะการแข่งขัน CosPlay 10,000 บาท


ภายในงานพบกับการประกวด Cosplay และ ลุ้นรับ Gift Set อีกมากมายภายในงาน ที่ Thailand Esports Arena ชั้น 5 The Street รัชดา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562รับสมัคร : 20 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562 (เวลา 18.00 น.)
สมัครได้ที่ : http://bit.ly/2mqsqZ0


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เลอแปง ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็อร่อยFacebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา   ชุมชนคนอีเว้นท์

อสังหาฯ น่าสนใจ
แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
TrueID - Sport
รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้าย. วัน/เวลาแข่งขัน : คืนวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 02:00 น. สนาม : เอสตาดิโอ โฮเซ่ อัลวาลาเด้ กรุงลิสบอน ประเทศ ...
สยามกีฬา
อตาลันต้า สุดช้ำ! หลังกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เข้าตัดเชือกได้แล้ว แต่มาโดน ปารีส แซงต์-แชร์กแมง โกงความตายรัวสองประตูในช่วงทดเจ็บ ก่อนแซงคว้าชัยสุดเหลือเชื่อ 2-1 ...
กรุงเทพธุรกิจ
"เราไม่ทิ้งกัน" ยังตกหล่นอีก 70,000 ราย เร่งตรวจสอบสิทธิ "เยียวยา" ผ่านเมนู ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ย้ำไม่ใช่การลงทะเบียนรอบใหม่. มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 ...
Sanook
เที่ยววันแม่ 2563 พาไปชม 5 โลเคชันสวยทั่วเมืองไทยที่น่าพาแม่ไปเช็กอิน.
Sanook
กทม.ตั้งโต๊ะเยียวยา ไฟไหม้บ้านซอยตากสิน 23 ได้รับความเสียหายกว่า 76 หลังคาเรือน ซ้ำรอยปี 61.
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook