ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่

  29 พ.ย. 2561

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้นำด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอันดับหนึ่งของประเทศ ได้ดำเนินการรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปี 2536 โดยใช้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อ.อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อ.อาคารประหยัดไฟฟ้า อ.อุปนิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่ กฟผ. มุ่งรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทย เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาตั้งแต่ปี 2538 ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่ง กฟผ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต / นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน จนถึงปัจจุบันมีอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบค่าประสิทธิภาพ   การใช้พลังงานและติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้วรวม 30 ผลิตภัณฑ์
ในปี 2561 กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ผลิต / นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ให้สูงกว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เดิม  ด้วยการแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ (Ranking) เป็น 4 ระดับ ได้แก่ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★ ซึ่งจำนวนดาวแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่สูงขึ้น เป็นการให้ข้อมูลผู้บริโภคชัดเจนยิ่งขึ้น ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากฯ
แนวคิดการปรับรูปแบบฉลากฯ ยังคงสัญลักษณ์ที่โดดเด่น คือ รูปโค้งครึ่งวงกลมที่แสดงระดับประสิทธิภาพอยู่ เนื่องจากมีรูปลักษณ์ที่ประชาชนจดจำมาเป็นระยะเวลานาน แต่ปรับเปลี่ยนบางส่วนให้โดดเด่นขึ้น เช่น สี ขนาด รายละเอียดบนฉลากให้เด่นชัด เพื่อเป็นเป้าสายตาเพิ่มความสนใจของประชาชน รวมถึง นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

รูปภาพ  ฉลากฯ รูปแบบปัจจุบัน / ฉลากฯ รูปแบบใหม่

 


มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้
ฉลากฯ รูปแบบปัจจุบัน
1. แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่เบอร์ 1 – เบอร์ 5
2. ค่าไฟฟ้าและค่าการใช้พลังงานติดกัน

ฉลากฯ รูปแบบใหม่
1. แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 4 ระดับตั้งแต่เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★
2. เพิ่มความโดดเด่น ชัดเจนของค่าไฟฟ้า
3. เว็บไซต์ http://labelno5.egat.co.th

การดูฉลากง่ายๆ คือ
1. ดูที่เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 , เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★ ซึ่งดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ
2. ค่าไฟฟ้า ซึ่งได้คำนวณจากพฤติกรรมการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อใช้ในการประมาณการค่าไฟฟ้าของผู้บริโภค และใช้ในการเปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้
นอกจากนี้ฉลากฯ รูปแบบใหม่ ได้แสดงเว็บไซต์ http//labelno5.egat.co.th เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตรวจสอบว่ารุ่นที่พิจารณาเลือกซื้อได้รับการรับรองจาก กฟผ. หรือแสดงค่าระดับถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในเว็บไซต์จะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่ได้รับการรับรองจาก กฟผ. , ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในการดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : labelno5.egat.co.th

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ทาง Facebook


แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์

   แนะนำให้อ่าน

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook