ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

นิทรรศการศิลปะ Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi (7 พ.ย. - 23 ธ.ค. 2561) The National Gallery of Thailand

นิทรรศการศิลปะ Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi

  • 7 พ.ย. - 23 ธ.ค. 2561 2018-11-07 2018-12-23 Asia/Bangkok นิทรรศการศิลปะ Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi https://www.allthaievent.com/event/21393/ นิทรรศการศิลปะ Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi   Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศีมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป The National Gallery of Thailand
  • The National Gallery of Thailand

นิทรรศการศิลปะ Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi

Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะ Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์ แห่งมารศี นิทรรศการใหญ่ครั้งแรก ในรอบ 5 ปี ที่จะนำผู้ชมร่วมค้นหาความหมายแห่งสุนทรียศาสตร์ จากผลงาน จิตรกรรมฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่ากว่า 40 ชิ้น ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร จิตรกรหญิงชาวไทยผู้สร้าง สรรค์ ผลงานอันเปี่ยมล้นด้วยตัวตนและจิตวิญญาณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-18.30 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร)
ในแวดวงศิลปะ ผลงานจิตรกรรมของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธ์ บริพัตร ล้วนได้รับการยกย่องทั้งในแง่ของ ความละเอียดอ่อน มีจินตนาการและใช้ภาพสัญลักษณ์ที่แฝงปรัชญาผสมผสานรวมกัน จากแนวคิดทั้งตะวันออก และตะวันตก ที่ผ่านมามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้จัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนฝีพระหัตถ์ ของหม่อมเจ้ามารศีฯ ในประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2556 ภายใต้แง่มุมและหัวข้อ ที่แตกต่างกัน โดยในครั้งที่ 3 นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง ภัณฑารักษ์นิทรรศการได้เลือกหยิบ มุมมองเกี่ยวกับการตีความเรื่องสุนทรียศาสตร์ในผลงาน ของหม่อมเจ้ามารศีฯ มานำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรม ฝีพระหัตถ์ ตลอดจนภาพวาดเส้น วัตถุสิ่งของ หนังสือ และภาพยนตร์สารคดีส่วนพระองค์ เพื่อสะท้อนให้เห็น “ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi โดยตีความออกมาเป็นคำสำคัญ 4 คำ ผ่านการจัดแสดง 4 ห้องหลัก ได้แก่
1) ความงาม (Beauty) การสร้างความเข้าใจ และตีความผลงานในด้านความงาม แบบหม่อมเจ้ามารศีฯ ผ่านสัญลักษณ์ ภาพแทนจากดอกไม้ สัตว์เลี้ยง คน รวมถึงตัวบทวรรณกรรม
2) ความน่าเกลียด (Ugliness) แสดงผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาพสัญลักษณ์ของ ความน่าเกลียด ความตาย ความอัปลักษณ์ของรูปกายที่ไม่จีรัง โครงกระดูก ภาพครึ่งคนครึ่งสัตว์ ราวกับการสร้างอุปลักษณ์ให้ ปรากฏในภาพจิตรกรรม
3) เส้นทางศิลปะของหม่อมเจ้ามารศีฯ (Chronology of Marsi and Art History) แสดงเนื้อหาพัฒนาการ ในด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะของท่าน ด้วยการเทียบลำดับเวลาของเหตุการณ์ ศิลปิน ปรากฏการณ์ทั้งใน ประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโลก เป็นการสร้างการเรียนรู้ ให้เข้าใจ ว่างานของท่านจัดอยู่ในพื้นที่ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่ทำให้เกิดการกระตุ้นให้สนใจศึกษาเปรียบเทียบงานในเชิงลึกต่อไป
4) สัจจะ (Truth) แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่หม่อมเจ้ามารศีฯ ได้พิสูจน์ให้เห็น “สัจจะ” ในเส้นทาง เลือกที่จะเป็น “ศิลปิน” จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และผลงานของท่านแสดงให้เห็นถึง “สัจจธรรม” ของชีวิตมนุษย์ที่มีทั้งความรัก ความสุข ความตาย
นอกเหนือจากผลงานศิลปะในงานที่เปิดให้เข้าชมแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้าน ศิลปศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเสวนาประเด็นเรื่อง ความงามและ ความน่าเกลียด (Beauty and Ugliness) ที่ปรากฏในผลงาน หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร กิจกรรมเวิร์คช้อป ฯลฯ นอกจากนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Flynow III ร่วมถ่ายทอดจินตนาการดังกล่าวผ่านแฟชั่นและผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นพิเศษ


เกี่ยวกับหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธ์ บริพัตร

หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เดียวของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ (เทวกุล) บริพัตร ประสูติเมื่อปี ๒๕ สิงหาคม ๒๔๗๔

หม่อมเจ้ามารศีฯ ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน อาทิ อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ วาดภาพ และดนตรี ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวรรณคดีจากมหาวิทยาลัย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาเอกในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากมหาวิทยาลัยแห่งมาดริด จากนั้นได้ทรงงานในแวดวงวิชาการ อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนเริ่มทรงศึกษาศิลปะด้วยพระองค์เอง และทรงสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนที่โดดเด่น งดงาม เหนือจินตนาการ สะท้อนปรัชญาชีวิต จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

หม่อมเจ้ามารศีฯ ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่พระตำหนักใน Annot เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสกว่า ๔๐ ปี แวดล้อมไปด้วยดอกไม้ ลำธาร และสัตว์เลี้ยงนานาชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในภาพเขียนของท่าน เสมอมา หลังจากประชวรเมื่อปี ๒๕๔๗ จึงไม่ทรงสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้เช่นเดิม แต่ยังคงประทับ ณ พระตำหนัก "Vellara" ในเมือง Annot ประเทศฝรั่งเศส ท่ามกลางธรรมชาติ เสียงดนตรี และสัตว์เลี้ยง จวบจนวาระ สุดท้ายของพระชนม์ชีพ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เกี่ยวกับมูลนิธิ:
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะในประเทศไทย และดำเนินกิจกรรมสงเคราะห์สัตว์ ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้า มารศีฯ ในประเทศไทยมาแล้ว ๒ ครั้ง เมื่อปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหนังสือภาพวาด ฝีพระหัตถ์ ๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาด้านศิลปะในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ตลอดจนให้การสนับสนุนนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ ในหอศิลป์ต่างๆ

++++++++++++

Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi

Marsi Foundation in corporation with the National Gallery will hold the art exhibition by H.S.H. Princess Marsi Paribatra, first major in five-year period that will display over 40 paintings by the artistic talent. Entitled “Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi”, the visitors will be taking a journey to search for a genuine meaning of aesthetic via the late Princess’ unique artworks. The exhibition will be held at the National Gallery on Chaofah Road from November 7 to December 23, from 9am to 6.30pm (closed on Mondays and Tuesdays).

Princess Marsi’s paintings have been critically acclaimed in the art society for full of intricate details, imaginary and figurative styles that imply the East and West philosophy. The exhibitions of her works were held for the first time in Thailand in 2010 and the second in 2013 under the different themes. For the third exhibition, the curator - Asst. Prof. Dr. Supachai Areerungruang – chose to highlight the aesthetic interpretation in the Princess works through her paintings, drawings, belongings, books and private films. All exhibited works portray “Beauty and Ugliness: Aesthetic of Marsi”.

Aesthetic of Marsi is interpreted in four key words as displayed in four major exhibition rooms as followed:

1) Beauty: Understanding and interpreting the beauty in Princess Marsi’s works through symbols, flowers, pets, people and literature.
2) Ugliness: Displaying works whose content involves the symbols about ugliness, death, mortally hideous appearance, skeleton, half-human-half-animal paintings that create metaphors in paintings.
3) Chronology of Marsi and Art History: presenting the development of the Princess’ art creation that is linked to major events in her personal life, Thailand, Southeast Asia and the World in order to understand her works in the context of art history. This, will motivate the further in-depth study in the future.
4) Truth: Presenting the “truth” the Princess chose to be “an artist” until her last breath. Her works demonstrate the truth about life that consists of love, happiness and death.

Apart from the exhibition, there are other activities to promote art study including the talk on “Beauty and Ugliness” as appeared on the Princess Marsi’s works and workshops. Special fashion and accessories collections inspired by the princess exhibited works will be available at the event with support from Flynow III.

About Princess Marsi

H.S.H. Princess Marsi Paribatra was only daughter of H.R.H. Prince Chumbhot of Nagor Svarga and M.R. Pantip Paribatra. She received a doctorate degree in art history from University of Paris and a second doctorate in art history at the University of Madrid. She started as a self-taught artist when she was 30 years old with advice on Renaissance paintings and color techniques from André Poujet and artist friends. Soon after that, she developed her own style of arts.


วันที่ : 7 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2561
เวลา : 09.00 - 18.30 น. (พุธ - อาทิตย์)
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : The National Gallery of Thailand


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา   ชุมชนคนอีเว้นท์

อสังหาฯ น่าสนใจ
แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/TheNationalGalleryThailand
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
ฐานเศรษฐกิจ
"ผลฟุตบอลยูโร 2020” ในกลุ่ม A ระหว่าง อิตาลี ชนะ เวลส์ 1-0 เป็นแชมป์กลุ่ม A ไร้พ่าย สวิตเซอร์แลนด์ ชนะ ตุรกี 3-1 ลุ้นเข้ารอบโควต้าอันดับสามดีที่สุด.
ไทยรัฐ
เฌอแตม ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง เจอคนโรคจิตแอบถ่ายใต้กระโปรงขณะเดินห้างดัง จนต้องร้องให้คนช่วย พลเมืองดีช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้.
ฐานเศรษฐกิจ
ศ.ดร.กนก ชำแหละ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รัฐหวังลงทุน 2.8 หมื่นล้าน กระตุ้นใช้จ่าย 2.4 แสนล้าน ชี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ประโยชน์ เสี่ยงหนี้ครัวเรือนพุ่ง.
ไทยรัฐ
"ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี นักบิดไทยวัย 20 ปี สร้าง ผลงานระดับโลกผงาดคว้าอันดับ 3 ขึ้นโพเดียมครั้งแรกในศึกเฟ้นดาวรุ่งสู่ "โมโตจีพี” ที่เยอรมนี.
อาร์วายที9
โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ ASL 1590 1600 แท่งเทียนเปิด gap ปรับตัวลงต่ำกว่า 1600 จุด.
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook