ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดงาน 15 ปี สุขภาพแห่งชาติ พลังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะ รูปแบบผสมผสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
65097543801
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2565
งบประมาณ
2,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th