ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมดำเนินโครงการ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ (งวดที่ ๒) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ (ภูมิภาค) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด
เพชรบูรณ์
เลขที่โครงการ
65097398414
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2565
งบประมาณ
1,250,050 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th