ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสังคมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
65097198559
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2565
งบประมาณ
3,664,100 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th