ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาวิจัยสำรวจ การรับรู้ ความคิดเห็นและพฤติกรรม ที่มีต่อการสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวงในด้านต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การไฟฟ้านครหลวง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
64077417478
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2564
งบประมาณ
2,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th