ประกวดราคาจ้างจัดจ้างดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการ น่านเทรลรันนิ่ง 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
จังหวัด
น่าน
เลขที่โครงการ
64077243019
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2564
งบประมาณ
3,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th