ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมชลประทาน
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
64077213438
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2564
งบประมาณ
1,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th