ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เลขที่โครงการ
64067530395
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2564
งบประมาณ
2,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th