ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 TechnoMart 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
64067406837
วันที่ประกาศ
19 ก.ค. 2564
งบประมาณ
12,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th