ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชุด PEA Volta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
64067398892
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2564
งบประมาณ
3,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th