ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมย่อย เทศกาลท่องเที่ยวเมืองไดโนเสาร์ (Dinosaur Festival) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์
เลขที่โครงการ
64057430032
วันที่ประกาศ
23 ก.ค. 2564
งบประมาณ
1,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th