ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานแฟชั่นผ้าไหมกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดงานแสดงโชว์แฟชั่นผ้าไหมกลุ่มจังหวัดและจำหน่ายผ้าไหมและ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด
ขอนแก่น
เลขที่โครงการ
63017084022
วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2563
งบประมาณ
4,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th