ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ณ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63017032043
วันที่ประกาศ
16 ม.ค. 2563
งบประมาณ
700,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th