ประกวดราคาจ้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และต้นแบบธุรกิจ (Success Cases) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
62127420993
วันที่ประกาศ
9 ม.ค. 2563
งบประมาณ
6,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th