ประกวดราคาจ้างพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
62127275630
วันที่ประกาศ
10 ม.ค. 2563
งบประมาณ
8,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th