ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลผู้โดยสารเชิงรุกนอกเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด
ภูเก็ต
เลขที่โครงการ
62127217461
วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2563
งบประมาณ
21,612,860 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th