ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมตลาดการค้าการลงทุนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดระนอง
จังหวัด
ระนอง
เลขที่โครงการ
62117368115
วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2563
งบประมาณ
7,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th