ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
จังหวัด
เลย
เลขที่โครงการ
61107127254
วันที่ประกาศ
7 พ.ย. 2561
งบประมาณ
580,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th