ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารโครงการส่งเสริมการค้าภายใต้รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๖๓ (Prime Ministers Export Award 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
62127456023
วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2563
งบประมาณ
8,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th