ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดง เสวนาทิศทาง และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย (SACICT Craft Trend Show 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เลขที่โครงการ
62127423952
วันที่ประกาศ
7 ม.ค. 2563
งบประมาณ
6,692,700 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th