ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

ตามรอยศาสตร์พระราชา ไปกับ www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/

ตามรอยศาสตร์พระราชา ไปกับ www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/

  5 พ.ย. 2561

ตามรอยศาสตร์พระราชา ไปกับ https://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/

โครงการหนึ่งที่น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" มาปฏิบัติอย่างจริงจังมาถึง 6 ปีแล้ว และยังคงเดินหน้าต่อไป คือ "โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน"  ด้วยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดท่วม หยุดแล้งอย่างยั่งยืน จากลุ่มน้ำป่าสักและขยายผลออกไปสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ในวันนี้สามารถสร้างรูปธรรมตัวอย่างความสำเร็จมากมาย และเป็นเรื่องดีที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ  ของศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถอดบทเรียนที่สามารถนำมาใช้ได้ผลจริง ๆ  อีกทั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนมีใจ และยังเป็นช่องทางรับข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ  ทั้งหมดนี้อยู่ในเว็ปไซต์ https://ajourneyinspiredbytheking.org เข้าไปชมแล้วจะเข้าใจได้ดีขึ้น  จนอยากจะไปขุดหลุมขนมครกบ้าง

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/
Facebook : พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

 

 

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ทาง Facebook


แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์

   แนะนำให้อ่าน

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook